Har du spørsmål?

Kontakt oss gjerne

Vi har etablert dette nettstedet for å kunne formidle informasjon som fremkommer i planprosessen, og for å gjøre alt av kartmateriale, verneplaner og høringsuttalelser enkelt tilgjengelig. Vi ønsker også å nå ut til mennesker som bryr seg om Lyngør og som kanskje deler vårt syn på denne planlagte utbyggingen.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, ønsker en uttalelse, et intervju eller ønsker å bidra. Du kan kontakte en av våre talspersoner direkte på epost eller telefon. Du kan også sende en epost til kontakt@bevarlyngor.no eller nå oss Facebook:

Noen av våre talspersoner